در این قسمت به معرفی برخی از پروژه های انجام شده ساخت سازه های گلخانه توسط شرکت ارگ سبز پارتیکان می پردازیم.