ساخت گلخانه-تجهیزات گلخانه-سازه گلخانه

گلخانه ها شرایط بهینه افلیمی، برای رشد گیاهان را تامین میکند. در ساخت گلخانه ها کمتر باید به عادات و رسوم محلی و منطقه ای توجه کرد و باید گلخانه را بر اساس نیاز عمومی محصول و شرایط اقلیمی نواحی مختلف ساخت. گلخانه ها باید در مقابل نیرو های باد، باران، برف، و بار محصول مقاومت کرده و حداقل تغییرات را داشته باشند همچنین باید حداقل استانداردها و خصوصیات فنی در ساخت گلخانه در نظر گرفته شود.
بیشتر گلخانه های موجود در جهان با فیلم پلاستیکی پوشیده شده اند. گلخانه های شیشه ای بخصوص در اقلیم های معتدل شمال اروپا و تا حدودی در سایر کشورها از جمله ترکیه یافت می شوند. بنابراین، در این مقاله گلخانه های پلاستیکی مورد بحث قرار می گیرند.
انواع مختلف گلخانه برای اقلیم های زیر توسعه داده شده اند:
– اقلیم های گرمسیری مرطوب اراضی پست با دمای حداقل متوسط در ماههای سرد سال بالاتر از 12 درجه سانتیگراد
– اقلیم های نیمه گرمسیری و اراضی مرتفع گرمسیری، دمای حداقل میانگین در سردترین ماهها کمتر از 12 درجه سانتیگراد
– اقلیم خشک و کم آب
– اقلیمهای معتدل
علاوه بر شاخص اقلیمی، نوع گلخانه را باید بسته به نوع کاربرد (تولید در سطح کم یا تولید صنعتی)، مواد به کاررفته در سازه، طول عمر و میزان دسترسی به مواد کم هزینه و ارزان در کشور طراحی کرد. گلخانه ها مورد استفاده برای دوره زمانی کوتاه، که میتواند ارزان تر ساخته شود، دارای چارچوب چوبی با پایه های بدون پوشش هستند که یا از طریق پوسیدن و یا به وسیله موریانه از بین می روند. طول عمر آنها 6-4 سال است. گلخانه های با طول عمر طولانی تر دارای لوله های گالوانیزه یا چارچوبی از تیرهای چوبی پوشش دار، دارای استحکام مناسب هستند. برای نهالستان ها، و برای گیاهان بزرگ تر و گیاهان درختی مانند موز طراحی های خاص گلخانه ای مورد نیاز است.

انتخاب مکان گلخانه

معیارهای زیر را باید در مورد انتخاب مکان در نظر گرفت:
1.شرایط میکروکلیمایی
2.تامین آب و برق
3.وجود کارگر
4.فاصله از بازار و هزینه حمل و نقل
5.جهت گلخانه ها به جهت وزش باد غالب و باران بستگی دارد. باید از ورود باران از طریق دریچه ها های تهویه جلوگیری شود. در خنک کننده تبخیری فن ها باید به سمت جهت باد غالب تعبیه شوند.
6.شرایط محیطی نظیر وجود درختان و ساختمان های بلند در ارتباط با اثرات سایه اندازی و بادشکنی باید در نظر گرفته شوند.
7.در صورتی که باد شدید باشد، احداث بادشکن ها با استفاده از گیاهان طبیعی یا با سازه های بادشکن مصنوعی در طراحی گلخانه باید مدنظر قرار گیرد.
8.خاک محل گلخانه باید زهکشی کافی را فراهم سازد.
9.توپوگرافی زمین باید شیب ملایمی (حدود 5/0-1%) در جهت طولی داشته باشد و آب باران را زهکش نماید
10.استاندارد1997-4462 ISI در هندوستان برای سازه گلخانه ای، در خصوص اراضی بالای طول جغرافیایی 40 درجه، جهت کمی رو به جنوب را برای گلخانه ها توصیه می کند، تا حداکثر آفتاب زمستانه برای گیاهان تامین شود.

معیارهای عمومی طراحی

معیارهای عمومی برای طراحی گلخانه ها عبارت اند از:
– شرایط اقلیمی در آن منطقه
– نیازهای عمومی طراحی برای گلخانه های شیشه ای و پلاستیکی که شامل استانداردها برای تحمل بارهای مهتلف است (استانداردهای اروپایی ASAE EP 460 Dec 01, EN 13031-1, Devember 2001, استاندارد هندوستان برای سازه گلخانه ISI4462-1997).
– اقدام برای کنترل اقلیم و آفات.
– در نظر گرفتن ارزان ترین مواد موجود در منطقه، و طول عمر مورد انتظار از آنها.
– اقدامات فنی برای تولید متراکم و حفاظتی (IPP)

بارهای روی چارچوب های گلخانه

سازه گلخانه باید کم هزینه و مقرون به صرفه باشد؛ با این وجود، باید تنش های محیطی نظیر طوفان، بارندگی تگرگ، برف را در صورت بروز تحمل کند. اغلب خسارت وارد به گلخانه ها در اثر ضعیف بودن چارچوبها است. برای جلوگیری از خسارت سنگین باید محاسبه و طراحی سازه گلخانه با درنظر گرفتن استانداردهای موجود یا خصوصیات فنی که ارقام و اعداد مربوط به بارهای مختلف یا تحمل به نیروهای موجود را ارائه می دهد، طراحی گردد.
بارها یا نیروهای مهمی که در طراحی سازه باید در نظر گرفته شود عبارت اند از:
1. وزن ثابت یا وزن دائمی «وزن خود سازه و عناصر غیرساختمانی ، به غیر از نصب کردنی ها حتی اگر به طور دائمی وجود داشته باشند».
2. نیروی باد عبارت است از «نیروهای وارده روی سازه در اثر باد»
3. وزن برف در مناطقی که بارش برف دارند باید در نظر گرفته شود.
4. وزن محصول در جایی که سازه ای برای نگهداری گیاهان وجود دارد باید درنظر گرفته شود. در جایی که محصولات روی سیم های افقی جداگانه ای تکه می دهند نیروی کششی منتقل شده به سازه باید در نظرگرفته شود.
باید اثر متقابل نیروهای مختلف که در این استاندارد قید شده است، در نظر گرفته شود. استانداردهای اروپایی برای EU اعتبار دارند. می توان از این استانداردها به عنوان نمونه برای نواحی خارج از EU استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!