بسترسازی گلخانه- ساخت گلخانه-تجهیزات گلخانه

عوامل طبیعی در بستر گلخانه

یکی از مهم ترین موارد در راه اندازی و بسترسازی گلخانه، توجه به شرایط محیط داخل گلخانه برای رشد و تغذیه گیاهان می باشد. عوامل مهم در محیط داخلی گلخانه مواردی چون نور، اکسیژن و دی اکسید کربن، رطوبت و دما می باشد.

نور‎ ‎

با توجه به نقش تعیین کننده نور در فتوسنتز گیاه و تأمین بخشی از دمای گلخانه ، تنظیم نور (شدت ، تابش و نوع ‏منبع روشنائی) درون گلخانه با درنظر گرفتن نوع محصول و اقلیم منطقه صورت گیرد .

لازم به ذکر است که ‏شدت نوری لازم برای گیاهان گلخانه ای بین 10000 تا 70000 لوکس می باشد و استفاده از دستگاه نورسنج ، ‏لوکس متر در بستر گلخانه ها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه (ابرناکی) الزامی است‎.

 

دی اکسیدکربن

باتوجه به نقش دی اکسیدکربن درافزایش فرآیند فتوسنتز و نهایتاً افزایش عملکرد و با توجه به اینکه حداقل تبادلات ‏گازی بین محیط داخل بستر گلخانه با فضای باز اطراف (به خصوص در فصول سردسال) صورت می گیرد تأمین دی ‏اکسیدکربن گلخانه از طرق مناسب (تهویه مناسب ، استفاده از مولدهای دی اکسیدکربن با اولویت استفاده از ‏سوخت گازی و …) بسته به نوع محصول تولیدی در بسترسازی گلخانه ضروری میباشد‎.‎
معمولاً غلظت معمول دی اکسیدکربن موجود در محیط گلخانه‎ ppm ‎‏300‏‎ ‎میباشد. افزایش سطح دی اکسیدکربن ‏بسته به نوع محصول تا حد 1000 الی‏‎ ppm ‎‏1500‏‎ ‎باعث افزایش محصول می شود . لذا اندازه گیری منظم‎ ‎CO‏2‏‎ ‎در گلخانه‎ ppm ‎‏125‏‎ ‎ـ 25 می باشد که باعث توقف فعالیت گیاه می گردد‏‎.‎

 

رطوبت

رطوبت داخل گلخانه با توجه به نقش آن درافزایش کمیت و کیفیت محصول و کنترل آفات و بیماریها ، باید به نحو ‏مقتضی در حد بهینه کنترل گردد و بهترین میزان رطوبت نسبی در گلخانه ها حدود 75% می باشد ، رطوبت ‏نسبی کمتر از 60% توأم با دمای بیشتر از 25 درجه سانتی گراد ، منجر به ریزش غنچه ها و میوه ها می گردد.

‏اگر رطوبت نسبی در بسترسازی گلخانه بالاتر از 75% و دما کمتر از 25 درجه سانتیگراد باشد بیماریهای قارچی افزایش می یابد . ‏بنابراین استفاده از دستگاه رطوبت سنج الزامی است‎ .‎

 

دما

با توجه به نقش تعیین کننده دما در فعالیت رویشی و زایشی گیاه و افزایش عملکرد محصول و کنترل آفات و ‏بیماریها ، استفاده از تجهیزات کنترل کننده دما با توجه به نوع محصول و اقلیم منطقه جهت تأمین دمای مناسب ‏در بسترسازی گلخانه الزامی است.

دامنه دمای مناسب تعداد زیادی از محصولات گلخانه ای حداقل 15 درجه و حداکثر 35 درجه ‏سانتیگراد می باشد . لذا استفاده از تجهیزات جهت کنترل و تأمین دمای مناسب منجمله دماسنجهای ماکزیمم و مینمم ‏لازم است‎ .‎

 

سئو سایت در اصفهان، بهینه سازی سئو سایت در اصفهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!